ผู้เขียน หัวข้อ: ขอร่วมถวายพระพรในหลวง พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่  (อ่าน 1086 ครั้ง)

วาสนา

  • บุคคลทั่วไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า น.ส. วาสนา สมเนตร์ ขอพระบรมราชานุญาตถวายพระพร แด่องค์สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดนำส่งบุญกุศล บารมี ที่ข้าพเจ้าสะสมมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว รัชกาลที่ 9 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยื่นนาน ทรงพระเกษมสำราญ สุขภาพแข็งแรงตลอดไป ข้าพเจ้าจะทำความดีตลอดไป และจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้อง เพื่อดำรงไว้ซึ่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ข้าพเจ้าจักสำนึกบุญคุณและตอบแทนพระคุณแผ่นดิน พระคุณของในหลวง ตลอดจนจะสอนลูกหลานของข้าพเจ้าให้เคารพรัก สำนึกบุญคุณของพระองค์และร่วมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ดำรงอยู่คู่เมืองไทยตลอดกาล