ผู้เขียน หัวข้อ: ขอเรียนเชิญสร้างหลังคาถวายหลวงพ่อทศพร อานิสงค์มหาศาล  (อ่าน 1440 ครั้ง)

อุมา

  • บุคคลทั่วไป
ขอเชิญท่านผู้ใจบุญทุกๆท่านร่วมสร้าง "หลังคาถวายหลวงพ่อทศพร" หลวงพ่อทศพร หน้าตัก 100 นิ้ว  ตั้งตระหง่านอยู่ ณ วัดเขาดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา
        โดยหลวงพ่อวัดเขาดิน ได้อนุญาตให้ คุณยศพรพณ อัครเดชาพาณิชย์ สร้างหลังคาได้ (คุณยศพรพณ อัครเดชาพาณิชย์ และผู้ใจบุญหลายท่าน เป็นผู้สร้างองค์พระหลวงพ่อทศพรเมื่อหลายปีก่อน ซึ่งด้านข้างมีกุฎิแม่ชีมาพักเพื่อปฏิบัติธรรมหลายหลัง และเพื่อเป็นการกราบไหว้ ขอพร สักการะบูชา และแม่ชีและผู้ใจบุญทุกท่านที่มาวัดเขาดิน จะได้มาปฏิบัติธรรมรักษาศีล สวดมนต์ เจริญภาวนา เดินจงกลม สร้างบารมีอื่นๆ ได้อีกมากมาย อานิสงค์แห่งบุญนี้ ยิ่งใหญ่เป็นอัปมัญญา (นับหาประมาณมิได้) จึงขอบอกบุญ มา ณ โอกาสนี้ ขอเชิญทุกๆท่านมาสร้างบารมีร่วมกันเทิอญ..สาธุ
    ด้วยอานิสงค์แห่งบุญครั้งยิ่งใหญ่ ขออานิสงค์การบอกบุญในครั้งนี้ ด้วยจิตศรัธาและตั้งใจสร้างหลังคาถวายหลวงพ่อทศพรจงสำเร็จโดยฉับพลัน เทิอญ ....
    โอนเงินสร้างหลังคาเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดพร้าว 101 ประเภท ออมทรัพย์  ชื่อบัญชี  นางอุไร  แสวงพันธ์  เลขที่บัญชี 233-225-4628
[/size